Fundraisers.be

ToolBox vzw heeft zich tot doel gesteld om het management van verenigingen actief in de Belgische sociale sector te verbeteren.
Daartoe zet ze een 100-tal professionals in die hun expertise op vrijwillige basis en in team ter beschikking stellen van deze verenigingen.

Why we do what we do ?
Toolbox gelooft dat de samenwerking tussen actoren van de private sector en deze van de sociale sector tot een verrijking voor beiden kan leiden. Deze samenwerking resulteert in een grotere sociale impact.

What we do ?
In 2015 waren er een 120-tal vrijwilligers actief op 62 projecten, een equivalent van meer dan 8 900 uren pro bono begeleiding.
Regionale spreiding: 59% in Brussel, 18% in Wallonië, 24% in Vlaanderen.
In het jaarverslag 2015 worden enkele projecten onder de loep genomen, onder meer in verband met communicatie of hun fondsenwerving.


Voorbeeld: Onafhankelijk Leven vzw
Toolbox hielp een ad hoc team fundraising van Onafhankelijk Leven in het bepalen van de verschillende potentiële doelgroepen die de vereniging financieel zouden kunnen steunen. 
Er werd besloten om in 2015 voornamelijk de nieuwe strategie uit te bouwen naar bedrijven en major donors.
In een eerste fase bleef het team grondig stilstaan bij de wijze waarop Onafhankelijk Leven vzw zichzelf voorstelt. Want de wereld van bedrijven en die van mensen met een handicap spreken vaak een andere taal. Dta resulteerde in een nieuwe elevator pitch.
Daarna formuleerde het team verschillende sponsorprojecten die ook voor bedrijven een meerwaarde zouden kunnen betekenen. Bestaande contacten met bedrijven werden in kaart gebracht, en medewerkers gingen testen welke projecten wel en niet aanslaan.
Het resultaat is vandaag dat al in 2015 de inkomsten via fundraising sterk stegen, maar vooral dat er een sterke stijging is van toezegging van corporate giften voor de projecten die in 2016 worden uitgerold.

Lang lopende begeleidingstrajecten,
ook i.v.m. fondsenwerving

Bij Toolbox bestaat de kern van de begeleiding nog steeds uit lang lopende begeleidingstrajecten die tot doel hebben de verenigingen te ondersteunen bij hun beheersactiviteiten.
Hiervoor stellen de vrijwilligers elk 8u/maand pro bono ter beschikking.
In verband met de projecten die in 2015 werden ondersteund identificeerde Toolbox 5 categoriën van begeleiding:

  • Efficiency: 32%
  • Promote mission: 26%
  • Governance: 24%
  • Increase revenues (notamment fundraising): 10%
  • Leadership coaching: 8%

Bron:
Toolbox - Jaarverslag 2015

Infos:
Toolbox

Organisation bilingue, Toolbox soutient nombre d'associations francophones.
Pour plus d'infos, consulter le site francophone Toolbox.be ou télécharger le Rapport Annuel 2015, (prochainement) disponible sur le site de l'association.