Lien vers la version FR de cet article: lien

Werving van schenkers op straat:
verenigingen willen meer inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en ethiek

AERF logo new zoom27/02/2017 - In de schoot van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, hebben de betrokken verenigingen gezamenlijk beslissingen genomen die de kwaliteit en de duurzaamheid van het wervingsmodelvan schenkers op de openbare weg en aan huis, moeten verhogen.
De afgesproken krachtlijnen worden uitgewerkt tot concrete maatregelen in subgroepen, om uiterlijk binnen de twaalf maanden toegepast te kunnen worden. Dit is een belangrijk tussentijds resultaat na een intern onderzoek door de VEF, opgezet na de Pano-reportage van 2 oktober 2019. Het VRT-magazine Pano bracht op 2 oktober 2019 de reportage “Ontwikkelingssamenwerking 2.0”, met onder andere beelden en uitspraken achter de schermen van de werving op de openbare weg en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen.
Geconfronteerd met de reportage, toonde de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw zich verrast enverontwaardigd.
De Raad van Bestuur kondigde meteen een actieplan aan. Centraal in dat plan stond een internonderzoek naar het respect voor het ‘Handvest voor Directe Dialoog’, een regelgevend document dat door een twintigtal verenigingen is onderschreven. Dit rapport, met conclusies en aanbevelingen, werd door het Toezichtcomité van de VEF integraal aanvaard en nadien door de Raad van Bestuur aan de leden voorgelegd.

Tijdens een vergadering op 5 februari, hebben de aanwezige verenigingen zich verbonden toteen reeks maatregelen die de kwaliteit, de ethische kwaliteit en de duurzaamheid van dit fondsenwervingsmodel moet waarborgen en verhogen.
Eind maart zullen reeds enkele aanpassingen van het ‘Handvest voor Directe Dialoog’ worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw.
De meeste maatregelen moeten verder uitgewerkt worden in werkgroepen en/of in overleg met de dienstverlenende bedrijven.
Voor eind juni wordt een eerste tussenstand opgemaakt en uiterlijk eind maart 2021 moeten alle maatregelen uitgerold zijn en toegepast worden.

Bron
Vereniging voor Ethiek in deFondsenwerving (VEF)

-> Over de Pano-reportage van 2 october 2019 werd reeds eerder een artikel op deze website gepubliceerd: link

Extra-info: betrokken non-profit organisaties en toeleveranciers 
Los van het persbericht van de VEF (confer supra) publiceren wij hieronder de lijst van +/ 35 non-profit organisaties die in de periode 2018-2019 actief betrokken waren in straatwerving ('street-fundraising', 'face to face'):
- Leden van de VEF
11.11 Koepel van de Noord-Zuid Beweging, Action Vivre Ensemble, Amnesty International (FR), Artsen zonder Vakantie, Muco Vereniging, Caritas Internationaal, Child Focus, CNCD-11.11.11, Entraide et Fraternité, Stichting tegen Kanker, Greenpeace, Handicap International, Spullenhulp, Straatverplegers, 't Eilandje, Dokters van de Wereld, Memisa, Oxfam Solidariteit, Plan International, SOS Kinderdorpen, UNICEF, WWF.
- Organisaties zonder VEF-lidmaatschap
Aide et Action, Amnesty Internationaal (Vlaanderen), Cliniclowns, Coalition Plus, Croix-Rouge de Belgique, ECPAT, Iles de Paix, Louvain Coopération, SOS Faim, Surfrider Foundation Europe.

Commerciële toeleveranciers: Activate, Direct Result, ONG Conseil

De straatwerving wordt door sommige organisaties ofwel uitsluitend door de eigen stafleden beheerd (Artsen zonder Grenzen, Greenpeace), ofwel gedeeltelijk door eigen  stafleden beheerd (Amnesty International (FR) en l'Ilôt). 

 

Blogs1b Actu

-Blogs2b Fundraising Belgium-
Blogs2b Fundraising worldwide
Blogs3b Covid 19
Blogs5b Legacy B-
Blogs6b Legacy W-
Blogs7b Next workshops

-

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2