"Dit Giftenregister voldoet niet aan een proportionaliteitsanalyse"

Uittreksel van het persbericht (22/4/2019) van de V.E.F. (Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving) over het geplande giftenregisten van alle giften van en naar het buitenland (wetsvoorstel met referentie 54/3550).
Het wetsvoorstel werd uiteindelijk door het Parlement op de sessie van 24 april niet goedgekeurd.

'Aan het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ zouden maatregelen worden toegevoegd “ter voorkoming en bestrijding van vormen van criminaliteit, zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme”.
Het tweede deel van het wetsvoorstel verplicht verenigingen en stichtingen om een register bij te houden en neer te leggen, van alle giften van en naar het buitenland, vanaf een bepaald minimaal bedrag per vereniging.

Volgens de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving voldoet dit Giftenregister niet aan een proportionaliteitsanalyse want het staat buiten verhouding tot het te verwachten resultaat; vervolgens zal het weinig of geen preventief of ontradend effect hebben en tenslotte zelfs potentieel contraproductief zijn.

De leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving verzoeken dus de volksvertegenwoordigers om dit wetsvoorstel te verwerpen, alhoewel zij gewonnen zijn voor het eerste luik, dat een veralgemeende transparantie invoert dankzij de neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.'

Bron
Persbericht van de V.E.F. (uittreksel)
- link naar de Nederlandstalige versie
- lien vers la version francophone

 

Blogs1b Actu

-Blogs2b Fundraising Belgium-
Blogs2b Fundraising worldwide
Blogs3b Covid 19
Blogs5b Legacy B-
Blogs6b Legacy W-
Blogs7b Next workshops

-

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2