Fundraisers F logo homepage-> version FR via ce lien

Netwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau.
Ook binnen het vakdomein ‘legacy marketing’ (promotie van legaten) kan het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten vaak tot betere beslissingen leiden.

Met het opstarten van een online lerend netwerk ‘Legacy marketing’ biedt het Fundraisers Forum u de mogelijkheid om uw kennisnetwerk m.b.t. de promotie van legaten te verruimen.
Gedurende de eerste sessies (2020-21) hebben we samen de sterke en zwakke punten van de nationale campagne Testament.be proberen te identificeren. 
Een samenvatting van onze gemeenschappelijke conclusies, evenals een wish-list van gewenste verbeteringen werden samengebundeld in een verslag waarvan de FR-versie beschikbaar is via deze link.
Een NL vertaling zal binnenkort beschikbaar zijn.

Programma tweede semester 2022
Gedurende het tweede semester van dit jaar worden twee ontmoetingsmomenten ‘Legacy marketing’ gepland.

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

L100

 

 

 

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2