Netwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau

Fundraisers F logo homepageOok binnen het vakdomein ‘legacy marketing’ (promotie van legaten) kan het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten vaak tot betere beslissingen leiden.
Met het opstarten van een online lerend netwerk ‘Legacy marketing’ biedt het Fundraisers Forum u de mogelijkheid om uw kennisnetwerk m.b.t. de promotie van legaten te verruimen.

Wat wordt aangeboden?
De deelnemers brengen hun cases en vragen mee naar de sessies. Het is ook de bedoeling dat ze samen gemeenschappelijke verwachtingen formuleren. 
Dit jaar worden vijf ontmoetingsmomenten ‘Legacy marketing’ gepland.

Sessie n°1- Campagne Testament.be: troeven en zwakke punten

Deze ervaringsuitwisseling over de troeven en zwakke punten van de nationale campagne Testament.be richt zich tot organisaties die deze actie ondersteunen of hebben ondersteund.
Wij bepreken onder meer: mediacampagne (print, web, TV,...), juridische gids (+ gepersonaliseerde exemplaren), levering van adressen van geïnteresseerde kandidaat-erflaters,  nationale/regionale  events, juridische gids, 7/7 helpdesk, Legacy Support Visits, thematische workshops, Legacy Support Platform, deelnamekosten, governance van de vzw (vertegenwoordiging van de deelnemende organisaties in de beslissingsorganen).

De voornaamste opties van de Belgische campagne wordt met de aanpak van diverse buitenlandse campagnes vergeleken, waaronder ‘Remember a Charity’ (UK).

Praktische info’s
Online webinar (1/2 day) via Zoom + copie Powerpoint presentatie
Moderator: Hugues d'Ydewalle (Fundraisers Forum)
Deelnameprijs: 75 euro voor één sessie of 175 euro voor de vijf  'Legacy marketing' webinars  in 2021
Datum volgende editie webinar ‘Testament.be: troeven en zwakke punten’: wordt binnenkort via onze Legacy Marketing Newsletter meegedeeld. Inschrijving Newsletter: link

Legacy marketing webinars: volgende sessies

FR-NL sessies

  •  Evaluatie impact van de 'Gids Giften & Legaten' bij de notarissen (conclusies telefonische enquête)
  • Legacy marketing: tips and tricks. Ervaringsuitwisseling tussen legacy fundraisers.

FR sessies

  • Promotie van legaten in de Franstalige media: beeld en boodschap, samenwerking communicatiebureau's, keuze media met doelpubliek 50+
  • Welke toekomst voor de promotie van duolegaten in Brussel en Wallonië ?

Prijs: 75 euro voor één sessie of 175 euro voor de vijf  'Legacy marketing' webinars  in 2021

Blijf op de hoogte

Volg de actualiteit over de promotie van legaten voor goede doelen via onze Legacy Marketing Newsletter: inschrijving (gratis) via deze link.

-> Version française de cet article:  lien

 

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2