Welkom in het online lerend netwerk ‘Legacy marketing’

Fundraisers F logo homepageNetwerken geeft meerwaarde op ieder bedrijfsniveau.
Ook binnen het vakdomein ‘legacy marketing’ (promotie van legaten) kan het uitwisselen van kennis, ervaring en contacten vaak tot betere beslissingen leiden.

Met het opstarten van een online lerend netwerk ‘Legacy marketing’ biedt het Fundraisers Forum u de mogelijkheid om uw kennisnetwerk m.b.t. de promotie van legaten te verruimen.

Wat wordt aangeboden?
De deelnemers brengen hun cases en vragen mee naar de sessies.
Het is ook de bedoeling dat ze samen gemeenschappelijke verwachtingen formuleren. 
Dit jaar worden vijf ontmoetingsmomenten ‘Legacy marketing’ gepland.

Gedurende de twee eerste sessies zullen we samen de sterke en zwakke punten van diverse promotionele acties evalueren: nationale campagne Testament.be, publiciteit in de media, Gids voor Giften & Legaten.
Een samenvatting van onze gemeenschappelijke conclusies (‘tips & tricks’ evenals gewenste verbeteringen m.b.t. sommige acties) wordt telkens aan de deelnemers bezorgd.
Het programma wordt verder door een Stuurgroep uitgewerkt, rekening houdend met de suggesties van de deelnemers.

Wees welkom op onze eerste NL sessie: donderdag 28/01 - Webinar ‘Campagne Testament.be: troeven en zwakke punten’
Deze ervaringsuitwisseling over de troeven en zwakke punten van de nationale campagne Testament.be, in vergelijking met diverse buitenlandse campagnes, richt zich tot organisaties die deze actie ondersteunen of hebben ondersteund.

Wij bepreken onder meer: mediacampagne (print, web, TV,...), juridische gids (+ gepersonaliseerde exemplaren), levering van adressen van geïnteresseerde kandidaat-erflaters,  nationale/regionale  events, juridische gids (+  gepersonaliseerde exemplaren), 7/7 helpdesk, Legacy Support Visits, thematische workshops, Legacy Support Platform, deelnamekosten, governance van de vzw (vertegenwoordiging van de deelnemende organisaties in de beslissingsorganen).
Datum: donderdag 28/01 (9u30-12u)
Vorm: online webinar via Zoom + dossier (16 blz.)
Prijs: 75 euro voor deze sessie, of 175 euro voor vijf sessies 'Legacy marketing' in 2021
Moderator: Hugues d'Ydewalle (Fundraisers Forum)
Opgepast: maximum 15 deelnemers.

-> Inschrijvingsformulier

Possibilité de participer à la session équivalente (FR) du jeudi 21 janvier: lien

 

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

L100

 

 

 

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2