Webinar - Donderdag 11-02-2020

-> Zie ook: 'Collecte de fonds- Formation de base': lien
Deze inspirerende workshop is bestemd voor verantwoordelijken ‘Communicatie en/of Fondsenwerving’ van kleine of middelgrote verenigingen, en voor junior fundraisers in grote verenigingen.

We overlopen de basisprincipes en de voornaamste methodes - direct mail, permanente opdrachten, 'major donors', legaten, fundraising events, mecenaat - aan de hand van talrijke voorbeelden (‘Best practices’), en helpen U uw huidige strategie voor fondsenwerving te evalueren.

Programma 

 • De Belgische markt van de vrijgevigheid: trends.
 • De donateur: profiel, psychologie, verwachtingen.
 • Fundraising events: concerten, gala, deelname aan joggings en andere sportieve events
 • Direct mailing: toon van de boodschap, argumenten, prospectie en fidelisering.
 • Digital fundraising: on-line gifts, Facebook, peer-to-peer fundraising
 • Hoe benadert u 'major donors' ?
 • Promotie van legaten en duolegaten.
 • Ethiek bij fondsenwerving.
 • Mecenaat - Stichtingen en fondsen.
 • Bijkomende troeven : uw strategisch netwerk, uw Steuncomité, uw Ambassadeur.
 • Express audit en actie plan:
  - sterke en zwakke punten van uw organisatie ivm fondsenwerving, 
  - uw actieplan in 4 stappen voor een suksesvolle fondsenwerving in 2021.
 • Informatiebronnen en nuttige links.

Trainer
Hugues d'Ydewalle, senior fundraiser, coördinator van het platform Fundraisers Forum (Give Wisely vzw).

Praktische informatie
- prijs (documentatie inbegrepen):
   - 95 €
   - 65 € (vereniging zonder bezoldigd personeel, of tweede inschrijving voor éénzelfde vereniging).
- taal: Nederlands 
- datum: donderdag 11 februari (9u30 -12u en 13u30 – 16u)

Opgepast: interactieve sessie met maximum 12 deelnemers.

-> Inschrijvingsformulier

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2