Winnaars mogen driemaal paginagroot en gratis adverteren

18 augustus 2017 - Dit jaar dingen 24 non-profitorganisaties naar de 15de De Standaard Solidariteitsprijs.
Tot enkele dagen geleden stelde zich dagelijks een van de geselecteerden voor in een grote advertentie op de laatste pagina van de krant.

Aan de beste creatie wordt een juryprijs uitgereikt.
Ook de lezer mag, nu alle advertenties zijn gepubliceerd, een stem uitbrengen op de advertentie die het meest appelleerde, tot en met donderdag 31 augustus.
Selecteer uw favoriete advertentie op de website van De Standaard Solidariteitsprijs

De winnaars van de publieksprijs en van de juryprijs worden bekend gemaakt in de weekendkrant van 9 september 2017.
Beide winnaars mogen later dit jaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren.

Deelnemers Standaard Solidariteitsprijs 2017

 • Afasie - De Vereniging Afasie kaart het ‘onzichtbaar’ probleem van afasie aan - Concept: TBWA
 • Artsen zonder Grenzen – Humanitaire hulp – Concept: De Vloer
 • Bednet - Kinderen die door ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk niet naar school kunnen, volgen met Bednet live de lessen - Concept: Friendship
 • Belgisch Centrum voor Geleide honden (BCG) is een mobiliteitsorganisatie die blindengeleidenhonden opleidt voor personen met een visuele beperking - Concept: Lucy
 • Broederlijk Delen streeft naar een duurzame samenleving zonder ongelijkheid – Concept: Friendship
 • Carpool ontwikkelt diensten die het delen van persoonlijke spullen met anderen vereenvoudigt - Concept: Bigtrees
 • De Bakermat ijvert al sinds 35 jaar voor een kwaliteitsvolle moeder-kind zorg – Concept: Friendship
 • De Druglijn helpt je bij het beantwoorden van vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken – Concept: The Reference
 • De Gezinsbond vecht elke dag voor de belangen van alle gezinnen – Concept: Typographics
 • De Scheidingsschool helpt mensen om op een respectvolle manier te scheiden - Concept: There
 • Duo for a job vergemakkelijkt de ervaringswisseling tussen generaties en tussen culturen - Concept: TBWA
 • EVA – Ethisch Vegetarisch Alternatief inspireert mensen om meer plantaardig te eten - Concept: DIFT
 • Hannibal – Vakanties voor kinderen en jongeren met of zonder handicap – Concept: Famousgrey
 • Plan België moedigt lokale gemeenschappen aan om zelf initiatief te nemen in hun strijd tegen armoede - Concept: Choco
 • Reborn to be Alive wil orgaandonatie bekend en bespreekbaar maken – Concept: Duval Guillaume
 • Rondpunt vzw is een bondgenoot van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen – Concept: BBC Creativity
 • Solidarité Grands Froids biedt concreet hulp aan daklozen voor een beter leven op straat – Concept: TBWA
 • Stop Darmkanker wil iedereen overtuigen dat door vroegtijdige opsporing van poliepen en darmkanker het sterftecijfer van darmkanker drastisch zal dalen - Orare Consulting
  (confer supra 'Deze achterkant kan levens redden')
 • Tejo – Therapeutische begeleiding aan jongeren – Concept: LDV United
 • The Vegan Network – Plantaardig eten hoeft heus niet zo moeilijk te zijn – Concept: Heall Yeah
 • Vogelbescherming Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor alle in het wild levende vogels en andere dieren - Concept: D'M&S
 • Wereld Missie Hulp is een organisatie die textiel inzamelt. Met de opbrengst worden kleinschalige ontwikkelingsprojecten ondersteund – Concept: Studio Rauw
 • ZITSTIL vormt, informeert, begeleidt en ondersteunt iedereen die met ADHD en ADD te maken krijgt – Concept: MOIZO

Advertentie EVA is verboden

Nadat de inzending van EVA voor De Standaard Solidariteitsprijs gepubliceerd werd, kwamen er vier klachten binnen bij de JEP (de jury voor ethische praktijken inzake reclame) van melkdrinkers die zich beledigd voelden door de zin: "je bent een kalf als je melk drinkt".
De JEP besloot dat de klagers gelijk hebben en dat de advertentie beledigend is.

Moet een 'kalf' zich beledigd voelen ?
Volgens Nico Tanghe (redacteur De Standaard, artikel in DS 16/08/2017) neemt de ethische reclamewaakhond Jep hiermee een opvallende stap in het aan banden leggen van het maatschappelijk debat.

Anni van Landeghem, chef Opinie bij De Standaard, bevestigt in hetzelfde artikel dat de krant in dat soort zaken niet tussenbeide wenst te komen.
‘De krant biedt de non-profit sector via de Solidariteitsprijs alleen een platform aan. Over de inhoud van de campagnes spreekt de krant zich niet uit.
Niettemin betreurt Van Landeghem de beslissing van EVA om de advertentie terug te trekken en dus de wedstrijd te verlaten: ‘Eva deed dat omdat ze niet over de middelen beschikken om tegen de uitspraak in beroep te gaan’. 
De Standaard Solidariteitsprijs biedt non-profitorganisaties de kans om de maatschappelijke zaak waarvoor ze opkomen met een prikkelende advertentie bekend te maken.
Dan kun je toch alleen maar besluiten dat de Jep snel gezwicht is en de advertentie niet aandachtig heeft gelezen.’

Bron: De Standaard – ‘Moet een ‘kalf’ zich beledigd voelen ?’ – Nico Tanghe - 16/08/2017

Links
JEP – ‘EVA 08-08-2017 - Beslissing tot wijziging/stopzetting

-> Artikels 'Standaard Solidariteitsprijs 2015' en 'Standaard Solidariteitsprijs 2014'

> Lijst artikels over hetzelfde thema: Archief 2013-2017 'Campagnes'

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2